Privacy ....... het is een actueel thema. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied informatietechnologie en de manier waarop dit in toenemende mate door vele organisaties wordt ge- of zelfs misbruikt worden ook steeds strengere maatregelen getroffen om de privacy te beschermen. Een recent voorbeeld is de AVG. Deze Algemene Verordening Privacybescherming is vanuit de Europese Unie opgelegd en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Uiteraard is zorgvuldigheid in de omgang met en veiligheid van de persoonsgegevens die ons bij onze dienstverlening ter beschikking komen altijd al een hoge prioriteit geweest. Met de inwerkingtreding van de AVG hebben wij dit verder aangescherpt.

Met al onze klanten, werkgevers, gaan we (naast de reguliere overeenkomst terzake van onze dienstverlening) een zgn. Verwerkersovereenkomst aan. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van (o.a.) de AVG. De werknemers die in het kader van deze dienstverlening met ons te maken hebben mogen uiteraard ook rekenen op een zorgvuldige en veilige omgang met persoonsgegevens.  Hiertoe hanteren wij een Privacyregelement en een Klachtenreglement. Beide treft u aan op deze site. Voor het geval u vragen heeft: hiernaast staan onze  contactgegevens.

Deel deze pagina