Geschiedenis

Soluut Personeels- en Verzuimmanagement is gestart in 2001 door Jan Heida. In eerdere functies in loondienst had hij gemerkt hoezeer MKB-bedrijven soms worstelen met risico’s en kosten van - en regelgeving rond personeel.

Vanuit een drang naar ondernemerschap startte hij met Soluut vanuit de ambitie deze MKB-bedrijven kwalitatieve ondersteuning te bieden tegen redelijke tarieven. Het werd hem al snel duidelijk dat de kracht van dergelijke dienstverlening zit in maatwerk, vanuit de specifieke belangen van het betreffende bedrijf, zonder de belangen van individuele medewerkers uit het oog te verliezen. Hierbij horen een praktische benadering en resultaatgerichtheid voorop te staan.

In de loop van de jaren is de dienstverlening van Soluut hier steeds meer op afgestemd. Belangrijk uitgangspunt is dat de kracht ook zit in klein en regionaal opereren: overzichtelijk, korte lijnen, weinig overhead. Met als resultaat dat we na 13 jaren nog steeds en steeds beter in staat zijn naar tevredenheid van klanten te werken.

Jan Heida: “Ik ben geen type van grootste ambities en winstmaximalisering. Natuurlijk ben ik geen ondernemer geworden om op een houtje te bijten, maar ik wil het vooral naar de zin hebben en daarvoor vind ik het belangrijk dat klanten tevreden zijn over ons werk en we goeie kwaliteit leveren. Resultaat, kwaliteit, dicht bij de klant, aanspreekbaar, simpel laten wat simpel kan, zijn zaken die me na aan het hart liggen. Als ik een rekening stuur wil ik zeker zijn dat het geleverde het geld waard is. Ik denk dat we heel dicht in de buurt blijven van waar het mij om begonnen is. Soms denk dat we veel te bescheiden zijn, maar dat is dan maar zo.”

visie

Goed functionerend personeel is de sleutel tot succes voor ieder bedrijf of organisatie. Het is vaak het belangrijkste bedrijfsmiddel, maar wel één met hoge kosten en flinke risico's. Aandacht voor personeel is van levensbelang. 

Met de juiste organisatie, aanpak en aandacht worden risico’s ingeperkt en kansen beter benut. Onze overtuiging is dat wij u hierbij alleen goed helpen als wij weten hoe uw bedrijf in elkaar steekt en we iedere vraag of probleem in het bredere kader van uw bedrijf weten te plaatsen. 

Arbodienstverlening zien wij niet als op zichzelf staand. Verzuim lost u niet op door alleen te zorgen dat iemand snel weer hervat, het maakt onlosmakelijk deel uit van uw P&O. Helaas gaan de meeste Arbodiensten hier anders mee om. Geen wonder dat er veel ontevredenheid is over de dienstverlening die ze leveren. 

missie

MKB-bedrijven kwalitatieve ondersteuning bieden op het gebied van Arbodienstverlening en P&O- ondersteuning tegen redelijke tarieven. 

werkwijze

Anders dan veel Arbodiensten volgen wij niet klakkeloos de procedure volgens de Wet verbetering poortwachter (WVP). Wij roepen zieke werknemers niet standaard om de zoveel weken op om omzet te genereren.

Voor het beste resultaat en beheersing van kosten is het belangrijk te handelen naar wat echt nodig is en niet alleen op medische aspecten te letten. Dit is bij iedere ziekmelding en iedere werknemer weer verschillend. Daarom gaan we als een arbeidsconflict speelt vanaf de eerste dag aan de slag. Maar bij een eenvoudige botbreuk waarbij de herstelperiode duidelijk is en er geen complicaties zijn is het zinloos kosten te maken voor een spreekuur bedrijfsarts en een probleemanalyse. Dit doen we dan ook niet. Wel kijken we in alle gevallen wat iemand nog wél kan ondanks zijn beperkingen en zorgen we dat zoveel mogelijk de mogelijkheden benut worden. Door aangepast werk bijvoorbeeld, zo nodig bij een andere werkgever.

organisatie

We zijn gevestigd in Groningen waaruit de klanten in ons werkgebied (Groningen, Friesland en Drenthe) goed bereikbaar zijn. Onze medewerkers opereren vanuit locaties, verspreid over het werkgebied, dus vaak dicht bij u in de buurt. We zijn een kleine overzichtelijke organisatie met weinig overhead en een praktische manier van werken. We willen in omvang ook niet groot zijn: winstmaximalisatie is niet ons hoogste doel en we willen niet dat klanten last krijgen van de afstand en de bureaucratie van grotere organisaties. Dicht bij de klant blijven, dat is voor ons heel belangrijk. 

Partners

Wij werken o.a. samen met de volgende bedrijven, grotendeels vooral in Noord-Nederland actief:

Medprevent
Rentmeester Financieel Advies
VCN volmachtverzekeraar
2Connect
Pol de Jong & Partners
Brooklyn Groep
Beter in Bewegen
Van Dijk Arboconsultancy
Inter-Psy
Fabel-achtig
GIMD
Jobber Arbeidsintegratie
Pensioenvizier
Mediation Sneek
Bedrijfsartsengroep
Impuls

 

Deel deze pagina