Hieronder treft u berichten en artikelen om u informatie te geven over belangrijke zaken in uw organisatie. 

Niet voldoen aan regels rond arbeidsomstandigheden kan forse sancties en boetes opleveren
 

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie lijkt niet zo van belang, maar het ontbreken ervan, in combinatie met bijvoorbeeld een bedrijfsongeval kan forse boeten opleveren van de Inspectie SZW. Onlangs werd een bedrijf nog een boete opgelegd van 
€ 28.000 nadat een werknemer flinke schade aan een duim had opgelopen. En daar komen waarschijnlijk nog claims van verzekeraars bovenop. Het is dus erg belangrijk om een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren binnen uw organisatie. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Inspectie SZW.

Neem contact op voor meer informatie.

Verzuim is duur, duurder dan u denkt!
 

Om de kosten van verzuim te bepalen wordt vaak alleen maar gekeken naar het verzuimpercentage in relatie met de directe loonkosten. Echter wordt er vaak vergeten welke kosten er nog meer zijn ten aanzien van verzuim. Hieronder de belangrijkste kosten voor u vermeld: 

  • werkgeverlasten;
  • kosten van vervangende arbeidskracht;
  • kosten arbodienst of bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, re-integratiebedrijf en andere in te schakelen specialisten;
  • interne kosten zoals tijd van P&O en management;
  • productie- en kwaliteitsverlies;
  • verlies van klanten.

In de bijlage vindt u een voorbeeld van verzuimkosten.

Neem contact op voor meer informatie.

 

Deel deze pagina